Schakt & Svets

JOHNNY OLSSON ENTREPRENAD

Din lokala entreprenör

Utför:

-Avloppsanläggningar | Certifierad avloppsanläggare!

-Grävarbeten, Tomtplanering, Husgrunder.

-Dränering & Infiltrationer.

-Levererar Sand, Grus, Fyllnadsjord & Matjord.

-Husflyttning & Husrivning.

-Trädfällning | Har Motorsågskörkort!

-Uppgrävning av stubbar.

-Bygger Bryggor, Stenkistor, bryggor i trä & bryggor i stål.

-Pålningsarbeten för sjöbodar & bryggor.

-Svets- & smidesarbeten i stål & aluminium.

Kontakt

JOHNNY OLSSON ENTREPRENAD

Stenskär, Östhammar/Öregrund

0705914768

johnny@sundboden.se


Skicka Johnny Olsson ett mail